18.12.2016 Wprowadzenie relikwii św. Rity z Cascii do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska (1-31), Krzysztof Sikora (32-59)