19.3.2016 Przygotowania do Niedzieli Palmowej na Neuperlachu

fot. Marcin Niedobecki (10-16)