17.12.2016 List uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala do Papieża Franciszka