19.3.2016 Uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przygotowywali palmy

fot. Andrzej Majchrzak