5.5.2016 Majówka nad Lußsee Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

fot. Jakub Cap