3.7.2016 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia

fot. Jakub Lubieniecki