9.7.2016 Wycieczka Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II do Bayern Parku

fot. Teresa Wilgocka