23.7.2016 Wycieczka Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II do Regensburga

fot. Andrzej Majchrzak, Teresa Wilgocka