19.11.2016 Święto Niepodległości w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

fot. Jakub Lubieniecki