17.12.2016 Spotkania opłatkowe w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

fot. Jakub Cap