Zakończenie roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu. Akademia

szkola np 2W niedzielę 7 lipca 2013 r. po uroczystej Mszy św. w sali przy kościele św. Moniki rozpoczęto drugą część zakończenia roku szkolnego. Na początku dyrektor pani Izabela Kulesza-Ubrich przywitała wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, m.in.: pana konsula Aleksandra Korybuta-Woronieckiego wraz z małżonką, całe grono pedagogiczne, Radę Rodziców na czele  z panią Joanną Halembą, rodziców, a przede wszystkim dzieci. Następnie odśpiewano hymn narodowy i wprowadzono flagę. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że to dzieci, mimo licznych obowiązków w szkole niemieckiej, uczęszczają w soboty do polskiej szkoły. Tutaj poznają nie tylko język polski, ale również wychowywane są w duchu chrześcijańskim, poznają kulturę i historię polską. Wspaniałym efektem szkolnej pracy są również wyniki osiągane, np. w Olimpiadzie Języka Polskiego. I tak pani dyrektor wraz z konsulem wręczyli nagrody i dyplomy uczniom, którzy zakwalifikowali się do okręgowego etapu olimpiady na terenie Bawarii w dwóch poprzednich latach. W roku szkolnym 2011/2012 Julia Halemba zajęła III miejsce w grupie starszej, a Kamil Klamser otrzymał wyróżnienie. W tegorocznej zaś olimpiadzie Paulina Pajonk zajęła I miejsce w grupie młodszej, a Julia Halemba ponownie III miejsce w grupie starszej. Po oklaskach głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Halemba i swoje słowa podziękowania skierowała ku całemu gronu pedagogicznemu. Wszyscy nauczyciele zostali obdarowani przez uczniów pięknymi bukietami kwiatów. O. Tomasz zaproponował, by nauczyciele złapali się za ręce, ponieważ tworzą wspólne dzieło, jakim jest szkoła. Tego dnia słów podziękowań było co niemiara. Kolejne wyrazy podziękowania zostały skierowane do pani Klaudii Pollok, polonistki, która kończyła kilkuletnią pracę w szkole. Ogromną niespodzianką był skecz, który dla niej przygotowała jej klasa II/III gimnazjum, pt. „Przepis pani Klaudii na najciekawsze lekcje na świecie”. Ciepłe słowa pożegnania, kwiaty, prezenty, odśpiewane „Sto lat” wywołały spore wzruszenie. Nie mogło tego dnia zabraknąć również słów podziękowania dla pani Joanny Halemby wraz z całą Radą Rodziców. Pani dyrektor wręczyła jej bukiet kwiatów, jako podziękowanie dla całej Rady rodziców, której prace wspaniale koordynowała i przyczyniła się, by wiele przedsięwzięć w szkole tego roku mogło zostać zrealizowanych. Pani Joanna Halemba zaprosiła na środek wszystkich członków Rady Rodziców, których działalność na rzecz szkoły tego roku szkolnego była bardzo duża. Po licznych podziękowaniach, wyróżnieniach nastąpiło długo oczekiwane rozdanie świadectw. Jako pierwsi świadectwa otrzymały przedszkolaki po uprzednim zaśpiewaniu piosenki: „My jesteśmy krasnoludki”, do której założone mieli na głowach śliczne, kolorowe czapki. Wszystkie klasy, po kolei wywoływane przez swoich wychowawców na środek, otrzymały świadectwa oraz nagrody książkowe, wśród których były m.in. książki Grzegorza Kasdepke, albumy o Polsce, książki o papieżu Polaku „Chłopiec z Wadowic”, „Antologie Poezji Polskiej” i wiele innych bardzo ciekawych tytułów. Po oficjalnym zakończeniu roku szkolnego wszyscy zostali zaproszeni do bufetu. Tam Rada Rodziców przygotowała grilla, sałatki, ciasta, kawę i wiele pyszności, których wszyscy obecni mogli skosztować. Dzieci otrzymały również lody i mogły wziąć udział w tomboli z nagrodami dla wszystkich. Piękna pogoda sprzyjała wspólnemu świętowaniu.