Dzień Nauczyciela w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Neuperachu

dzien nauczyciela 219 października 2013 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej też okazji po lekcjach, uczniowie razem z rodzicami spotkali się w sali parafialnej przy kościele św. Moniki, aby podziękować swoim pedagogom za życzliwość i serdeczność podczas sobotnich spotkań w szkole.

Po powitaniu pani dyrektor Izabeli Kulesza – Ubrich, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Halemba, która w pięknych słowach podziękowała wszystkim nauczycielom za nieocenioną pomoc w krzewieniu polskości wśród dzieci wychowujących się w Niemczech, oraz za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do problemów z jakim się spotykają. Pani Joanna zapewniając o wdzięczności za pełną zaangażowania pracę w imieniu wszystkich rodziców życzyła nauczycielom wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Tego dnia nie mogło zabraknąć występów uczniów. Zebrani mogli podziwiać nie tyko niezwykle barwne i radosne tańce oraz piosenki utalentowanych dzieci z Zespołu Krakowiak, ale także bardzo emocjonalne i poruszające występy uczniów najmłodszych klas. Klasa pierwsza pięknie wyrecytowała wierszyk-życzenia dla nauczycieli, klasa druga opowiedziała wiersz o kolorowym pociągu, ilustrując go samodzielnie wykonanymi obrazkami zwierzęcych pasażerów, a klasa trzecia radośnie odśpiewała skierowaną do nauczycieli piosenkę.

Na zakończenie akademii miał miejsce najbardziej uroczysty moment. Pani Joanna Halemba zaprosiła na scenę wszystkich nauczycieli a uczniowie klasy II gimnazjum słowami wiersza jeszcze raz podziękowali im za oddaną pracę zapewniając, że jest ona doceniana, a sami pedagodzy są dla swoich wychowanków prawdziwym wzorem do naśladowania. Na potwierdzenie tych słów każdy z nauczycieli został obdarowany piękną różą oraz upominkiem.  

Warto zaznaczyć, iż Rada Rodziców zaprosiła na tą wyjątkową uroczystość także nauczycieli pracujących na zastępstwach oraz będącą na urlopie macierzyńskim polonistkę Klaudię Pollok, która przybyła na uroczystość Dnia Nauczyciela ze swoim malutkim synkiem.

Po części oficjalnej nauczyciele razem z Radą Rodziców świętowali w miłej atmosferze przy jesiennej dekoracji, częstując się przygotowanymi przez rodziców pysznymi ciastami.