Dzień Mamy i Dzień Taty

dzien mamy i taty
W sobotę 31maja 2014 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala odbyła się akademia z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Dzieci pod przewodnictwem nauczycieli przygotowały piękny program słowno-muzyczny, na który składały się wiersze, piosenki oraz utwory instrumentalne a rodzice zostali obdarowani przez swoje pociechy laurkami. Na zakończenie programu pani dyrektor zaprosiła wszystkich zgromadzonych na poczęstunek, który został przygotowany przez Grono Pedagogiczne.
Rodzice w tym dniu mieli prawdziwe święto i przewodnicząca Rady Rodziców w serdecznych słowach podziękowała dzieciom i nauczycielom za przygotowanie tej uroczystości.