Zakończenie roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala. Msza św.

jubileusz 2W niedzielę 6 lipca 2014 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolngo połączone z obchodami 25-lecia szkoły. Tego słonecznego dnia przed południem w klasach szkolnych uczniowie odebrali świadectwa oraz nagrody książkowe od swoich wychowawców. Każdy z uczniów dostał także znaczek z nowym herbem szkoły, który przedstawia na białym tle biało-czerwony dąb z krzyżem w centralnym miejscu. Pomysłodawcą herbu jest duszpasterz szkoły o. Tomasz Sadowski. Uczniowie udali się w procesji do kościoła na uroczystą Mszę św., której obok ojca proboszcza Stanisława Pławeckiego, przewodniczył zaproszony specjalnie na tą uroczystość Sekretarz Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Bogusław Ostafin.
We Mszy św. licznie uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele ze swoimi rodzinami, ale także zaproszeni goście, a wśród nich nauczyciele i uczniowie związani w przeszłości ze szkołą, jak także Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech pan prof. Piotr Małoszewski z małżonką, dyrektor Szkoły Języka Ojczystego im. Jana Pawła II pani Maryla Majchrzak oraz pan konsul Aleksander Korybut-Woroniecki z małżonką. Podniosłego charakteru Mszy św. dopełniali pięknie prezentujący się uczniowie z Pocztu Sztandarowego oraz chwytająca za serca muzyka zespołu „Semper Fidelis". Msza św. rozpoczęła się od odczytania specjalnie nadesłanych z okazji jubileuszu listów z gratulacjami, w tym od Ojca Świętego Franciszka, który udzielił szkole Apostolskiego Błogosławieństwa. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał o. Tomasz Sadowski.