Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

szkola np 1
W niedzielę 21 września 2014 r. w kościele św. Moniki odbyła się Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu. Uroczystość pod przewodnictwem proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego, z gościnnym udziałem o. dr. Janusza Urbana rektora Seminarium Duchownego w Tuchowie, rozpoczęła się procesją uczniów, którą wprowadził do kościoła poczet sztandarowy.
Szczególnego charakteru tej wyjątkowej Mszy św. nadawali młodsi i starsi uczniowie, którzy aktywnie włączyli się w jej przygotowanie. Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak" złożyli do ołtarza w darze m.in. swoje pocztówki z wakacji i plecak wypełniony przyborami szkolnymi. Podczas kazania jakie wygłosił o. dr Janusz Urban, została odegrana mała scenka rodzajowa przedstawiająca Jezusa i św. Piotra, którzy spośród dwóch spotkanych po drodze mężczyzn, pomogli zbierać rozrzucone warzywa tylko temu, który wcale nie prosił ich o pomoc i sam je zbierał. Doskonale obrazowało to sytuację uczniów, którzy mogą być pewni, że otrzymają wsparcie i pomoc w wytrwałej nauce, jeśli tylko wykażą swoje zaangażowanie.
We Mszy św., sprawowanej w intencji uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, honorowymi gośćmi byli pan konsul Aleksander Korybut-Woroniecki z małżonką. Pod koniec uroczystości o. proboszcz przywitał nową dyrektor szkoły panią Beatę Szatkowską, która odczytała list Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, przysłany z okazji 25-lecia szkoły. Na zakończenie o. proboszcz tradycyjnie poświęcił złożone przed ołtarzem szkolne plecaki pierwszoklasistów.
Po Mszy św. odbyły się zapisy uczniów na rok 2014/2015 w Szkole Przedmiotów Ojczystych.
Kiedy ucichł gwar, pedagodzy od razu zabrali się za organizację nowego roku szkolnego. Na pierwszej Radzie Pedagogicznej, na którą został zaproszony także pan konsul z żoną, przywitano nowe nauczycielki: polonistkę mgr Annę Hinz oraz historyczkę mgr Jolantę Zmuda.