Pasowanie pierwszoklasistów i Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

pasowanieDnia 18 października 2014 r. odbyło się po raz pierwszy w historii naszej szkoły pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Po dwóch pierwszych lekcjach duszpasterz szkoły o. Tomasz Sadowski odprawił Mszę św. w intencji przystępujących do pasowania uczniów pierwszych klas oraz obchodzących swoje święto pedagogów. We Mszy św., jak także podczas dalszych uroczystości, uczestniczył zaprzyjaźniony ze szkołą pan konsul Aleksander Korybut-Woroniecki z małżonką.
Po Mszy św. poczet sztandarowy poprowadził wszystkich do sali parafialnej, gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Po serdecznym przywitaniu gości przez panią dyrektor Beatę Szatkowską głos zabrał pan konsul, który składając życzenia nauczycielom wyraził swoje zadowolenie z nowej tradycji jaką będzie pasowanie pierwszoklasistów i podkreślił, że w tym roku w szkole czuć powiew nowości. Po odśpiewaniu Hymnu nastąpił akt ślubowania. Dumni i podekscytowani uczniowie pierwszych klas, wyszli na środek sali w symbolicznych biretach na głowach i na znak pani dyrektor unieśli dwa palce prawej ręki ślubując na sztandar szkoły. Obiecali być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię szkoły, kochać Ojczyznę i rodziców oraz szanować nauczycieli. Następnie pani dyrektor dotykając lewego ramienia każdego ucznia symbolicznym ołówkiem, pasowała przejęte dzieci na uczniów klasy pierwszej szkoły Przedmiotów Ojczystych, a panie wychowawczynie z gratulacjami przypięły każdemu przypinkę z herbem szkoły. Na koniec najstarsi uczniowie obdarowali pierwszoklasistów słodkimi upominkami. Uroczystość pasowania zakończyło wspólne zdjęcie małych uczniów z całym gronem pedagogicznym.
Nie był to jednak koniec spotkania. Po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrała nowa przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Kozłowska, która poprosiła na środek sali nauczycieli i pięknymi słowami złożyła im w imieniu wszystkich rodziców i uczniów serdeczne życzenia połączone z podziękowaniami za zaangażowanie w pracę z dziećmi. Wśród nauczycieli były także panie pracujące z dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Wszyscy pedagodzy zostali obdarowani upominkiem i pięknymi różami. Kończąc część oficjalną uczennica najstarszej klasy zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.