Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

rozpoczecie H a„Byłem przedszkolakiem,jestem pierwszakiem" -  głosił napis w sobotę 17 października 2015 r. w największej sali Polskiej Parafii Katolickiej użytkowanej przez Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Wesołe okrzyki najmłodszych członków społeczności szkolnej niosły się po wszystkich pomieszczeniach i wywoływały porozumiewawcze uśmiechy - przecież jeszcze niedawno i my tacy byliśmy i to nas, odświętnie ubranych, prowadziły mamy na pasowanie. Ważny dzień w polskiej szkole dowodzący nierozerwalnego związku między wychowujacymi: rodzicami, katechetami i nauczycielami, a  dziećmi powierzonymi naszej opiece. Podkreślał to w swoim wystąpieniu ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki,  który podczas uroczystości złożył życzenia pedagogom.
Akademia odbyła się w pięknie przyozdobionej sali. Podziwialiśmy plakat pokazujący parę wesołych dzieciaków, które pośród lecących liści raźno maszerują do szkoły -  gdzie zawsze oczekują ich nauczyciele. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły do ślubowania przystąpiły dwie pierwsze klasy: Ia  i Ib. Pani dyrektor pękała z dumy, gdy przy pięknym sztandarze Szkoły witała oczekiwanych przez wszystkich bohaterow spotkania, którzy wszem i wobec ogłaszali: „Depcząc po żółtych dywanach liści idą do szkoły pierwszoklasiści".
Wzruszyła wszystkich odwieczna wiara najmłodszych wyrażana słowami piosenki: „Proszę pani, prosze pani, jak to zrobić mam??? Nasza pani, nasza pani, wszystko powie nam".
Nie dziwiły więc łzy pod przymkniętymi powiekami wielu szczęśliwych tego dnia dorosłych ... Kiedy pierwszaki złożyły solenne przyrzeczenie, że będą się uczyć tego, co dobre i mądre - p. mgr Maryla Majchrzak pasowała ich ogromnym ołówkim na prawdziwych uczniów, bo przecież na tym etapie życia i kariery- wszelkie błędy można jeszcze wytrzeć gumką ... Rodzice byli nawet bardziej przejęci i chyba głośniejsi. Pani dyrektor życzyła, by Szkoła stała się  miejscem, gdzie bedą zdobywać wiedzę i przyjaciół, by dotrzymały składanych zobowiązań.
Usłyszeliśmy piękne wiersze i piosenki dedykowane nauczycielom: „pokłonimy się nisko, a oni wybaczą nam wszystko".
Ojciec proboszcz podkreślał wagę nauczycielskiej cierpliwości i posługi, która bez wątpienia jest nie tylko zawodem, ale i misją. Wiele serdecznych życzeń otrzymywali nauczyciele naszej Szkoły od swoich przełożonych i Rady Rodziców. Pani Joanna Wojtyła dziękowała w imieniu rodziców za przekazywaną dzieciom wiedzę, ale i za wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które są priorytetami naszej Szkoły. Zwróciła uwagę na ważność rodzicielskiej pomocy nauczycielom w polskim i katolickim wychowaniu dzieci i młodzieży. Pani dyrektor przekazała na ręce nauczycieli niespodziankę od polskiego MSZ, którą na rzecz Szkoły przesłała „Fundacja Oświata Polska za Granicą". Wśród darów były m.in. portret naszego Patrona, pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków, uczniów nauczania początkowego, historii i geografii. Dzięki darowiźnie otrzymamy  również nowa kserokopiarkę. Dziękujemy i cieszymy się, że baza dydaktyczny naszej szkoła powiększyła się!
Piękne róże i podarunki kończyły ten szczególny szkolny dzień. Pierwszaki obdarowane dyplomami raźno wracały do domu. Nauczyciele, którzy podczas długiej przerwy spotkali się przy kawie i pysznym torcie upieczonym przez jedną z mam, tego roku wyjątkowo byli ze sobą dłużej i choć każdy wiedział, że zajęcia i uroczystości się skończyły, to przeciągaliśmy moment rozejścia się ...
To był piękny i wzruszający dzień. Wszystkiego dobrego nasza polsko szkoło!