Spotkania misyjne dla uczniów SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala

misje szkola NPW ramach misji peregrynacyjnych na Neuperlachu swoje nauki misyjne miały także przedszkolaki i uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala.
W sobotę 5 grudnia 2015 r., o godz. 11.00 najmłodsi nasi uczniowie (przedszkolaki, klasa zerowa i klasy I-II) zgromadzili się w kościele św. Moniki, by uczestniczyć w pierwszej nauce misyjnej. Natomiast o godz. 12.00 swoje spotkanie z misjonarzem mieli uczniowie starszych klas. Po nauce misyjnej był dla nich sprawowany sakrament pokuty.
W niedzielę, 6 grudnia, po raz drugi wszystkie dzieci i uczniowie naszej Szkoły zgromadzili się na Mszy św. o godz. 11.00 na kolejnej nauce misyjnej. Przewodnikiem duchowym spotkań misyjnych dla dzieci był o. Piotr Podraza CSsR.