List gratulacyjny dla nauczycieli SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala

list 1Dnia, 5 grudnia 2015 r., pięciu nauczycieli Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala otrzymało list gratulacyjny ks. dr Adama Proroka, Przewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

W liście tym czytamy m.in.: W imieniu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. pragnę Państwu serdecznie podziękować za długoletnią pracę społeczną oraz zaangażowanie w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala. Przekazywanie wiary, tożsamości i języka polskiego naszym dzieciom żyjącym poza granicami Polski jest patriotycznym i ludzkim obowiązkiem. Każdy człowiek wyrastający bez rodzinnego i ojczystego korzenia i nie posiadający własnej tożsamości jest jak roślina, która wcześniej czy później obumiera. Jeszcze raz składam staropolskie „Bóg zapłać" za Państwa ogromny wysiłek włożony w to piękne dzieło.


Lista wyróżnionych nauczycieli: mgr Renata Brunn, Pelagia Mahmoud, mgr Agnieszka Papierowska, mgr Emilia Ramczykowska-Elgert, Halina Wojnarowicz oraz mgr Marek Nawrocki.


List gratulacyjny wręczył o. proboszcz dr Stanislaw Pławecki oraz prof. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczacy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.