Dar Prezydenta RP dla Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala na Neuperlachu

Dar prezydentaW niedzielę, 22 stycznia 2017 r., w kościele św. Moniki miało miejsce uroczyste przekazanie biało-czerwonej flagi – daru Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala. W obecności nauczycieli, uczniów naszej Szkoły oraz bardzo licznie zgromadzonej polonii monachijskiej aktu tego dokonał Konsul RP ds. Współpracy z Polonią dr Robert Zadura. Nasza polonijna Szkoła jest jedną z pierwszych, która może się poszczycić takim wyróżnieniem. Odczytano także list gratulacyjny przesłany na tę uroczystość przez Panią Małgorzatę Sadurską, Minister Kancelarii Prezydenta RP.
Oto jego fragment:
„...Pragnę zapewnić, iż Pan Prezydent z szacunkiem i życzliwością odnosi się do pracy duszpasterzy polonijnych. Opiekując się Polakami na emigracji pełnią Państwo ogromną rolę w przekazywaniu Ewangelii, a przede wszystkim w jednoczeniu i umacnianiu ducha polskości i patriotyzmu... Pan Prezydent jest dumny z aktywności środowisk polonijnych i Polaków, którzy są ambasadorami i reprezentantami Polski pośród społeczności państw, w których żyją."