Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów polskiej szkoły na Neuperlachu

misteriumW niedzielę 2 kwiernia 2017 r. w kościele św. Moniki uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala – już po raz czwarty – wystawili Misterium Męki Pańskiej. Dzieci i młodzież wcielili się w postacie osób, które Jezus spotkał na swej krzyżowej drodze. Misterium rozpoczęło się od zdrady Judasza i procesu Jezusa przed Piłatem. Potem wszystkie dzieci towarzyszyły Jezusowi w czternastu stacjach drogi krzyżowej. Przedstawienie zakończyła scena Zmartwychwstania.