Wigilia w SPO im. bł. Bpa Michała Kozala

Wigilie NP 2W sobotę, 16 grudnia 2017 r., podczas ostatnich zajęć lekcyjnych przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. bł. Bpa Michała Kozala, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami zasiedli do symbolicznego stołu wigilijnego.
Wcześniej wszyscy spotkali się w sali parafialnej na nabożeństwie błogosławieństwa opłatków, które przedstawiciele poszczególnych klas zanieśli na sianku do klas szkolnych na wigilijne stoły. Tam, po wspólnej modlitwie i odczytaniu fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa, uczniowie podzielili się opłatkiem składając sobie oraz swoim wychowawcom najserdeczniejsze życzenia. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez nauczycieli i rodziców.
Po zajęciach lekcyjnych miała miejsce także uroczysta wigilia Grona Pedagogicznego z Radą Rodziców Szkoły.