Zakończenie roku szkolnego w SPO im. Jana Pawła II - Akademia

zakonczenie roku 130 czerwca 2013 r., w niedzielne przedpołudnie, odbyła się w SPO im. Jana Pawła II uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Licznie zgromadzoną społeczność szkolną zaszczycili obecnością wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech prof. Piotr  Małoszewski wraz z małżonką i konsul do spraw polonijnych w Monachium p. Aleksander Korybut Woroniecki również z małżonką.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem szkolnego hymnu.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali wagę nauczania języka ojczystego na emigracji i dziękowali dyrekcji szkoły i nauczycielom za podejmowany trud w podtrzymywanie polskiej tożsamości młodego pokolenia poza granicami kraju.
Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak wyróżniła wzorowych uczniów naszej szkoły i wręczyła im nagrody. Gratulując nagrodzonym  wskazała na ich rzetelność w wypełnianiu obowiązków uczniowskich, pracowitość oraz  promowanie szkoły w środowisku.
Miłe słowa podziękowań i przyrzeczeń gronu nauczycielskiemu zadedykowali kończący szkołę uczniowie III klasy gimnazjum. Pożegnała ich serdecznie pani dyrektor dziękując im za wytrwałość w uczęszczaniu do sobotniej szkoły i życząc, aby jej nigdy nie zabrakło w zdobywaniu upragnionego zawodu i wymarzonych celów życiowych. Prof. Piotr Małoszewski wręczył odchodzącym uczniom dyplomy Chrześcijańskiego Centrum. Rodzice absolwentów na pamiątkę szkole ufundowali i przekazali tableau.
W części artystycznej wystąpili uczniowie klas młodszych pod kierunkiem p. mgr Beaty Tomczyk-Paniak prezentując inscenizację „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie”, oraz wiersze i piosenki wakacyjne.
Pani dyr. Maryla Majchrzak wyraziła wdzięczność nauczycielom za ich całoroczny wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu polskości.
Wskazując na szczególny charakter pracy nauczyciela polonijnego, przekraczającą często obowiązkowe ramy, doceniła zasługi p. mgr Karola Janiszka dla pożytku szkoły, wręczając podziękowanie „Oficium officio provocatur”
(Życzliwość wywołuje życzliwość).
Wyrazami wdzięczności objęła również wszystkich dobroczyńców naszej Szkoły, wyróżniając wśród nich państwo Agnieszkę i Piotra Piwowarczyków, Radę Rodziców wraz z Zarządem i przewodniczącą Joannę Wojtyłę, która w imieniu rodziców również serdecznymi słowami podziękowała pedagogom.
Następnie nadeszła najbardziej oczekiwana pora dla braci uczniowskiej – rozdanie świadectw. Otrzymali je uczniowie od swoich wychowawców wraz z polską książką i okolicznościową gazetką „Nasza Szkoła”.
Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor  życzyła wszystkim wspaniałych, pogodnych i bezpiecznych  wakacji.