Zakończenie roku szkolnego w SPO im. Jana Pawła II. Msza św. w kościele św. Józefa

zakonczenie roku 2W niedzielę 30 czerwca 2013 r., po akademii kończącej rok szkolny 2012/2013 w SPO im. Jana Pawła II nauczyciele, uczniowie i ich rodzice przeszli do kościoła św. Józefa na sprawowaną o godz. 12.00 dziękczynną Mszę św., którą celebrowali o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR oraz wikariusz o. Bogdan Nieć CSsR, który wygłosił kazanie dla dzieci i dla dorosłych. Uczestnicząc we Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za owoce całorocznej pracy i polecaliśmy naszą wspólnotę szkolną. Braliśmy udział w Liturgii Słowa i śpiewaliśmy radośnie pod kierunkiem p. Karola Janiszka.