Finał Olimpiady Języka Polskiego w Krakowie

06. Laureaci olimpiady jezyka polskiego w Krakowie20 i 21 września 2013 r., pod patronatem Ambasady RP w Berlinie i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbył się w Krakowie finał Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Egzamin składał się z dwóch części. W pierwszej młodzi ludzie zmierzyli się z trudnym testem, którego podstawowym tematem była biblijna wieża Babel oraz rozprawka, w której mieli udowodnić, iż słowa często bardziej ranią niż miecz.
Test wywołał ogromne emocje piszących i zdecydowana większość wyrażała opinię, że sprawdzianem umiejętności nie powinno być wybieranie lepiej lub gorzej dobranych treści lecz wypracowanie, które pokazałoby możliwości, wiedzę i wrażliwość piszącego. Drugiego dnia uczniowie prezentowali wybrane lektury - prozę i poezję twórców polskich.
Uczestnicy wykazali się znajomością tekstów i umiejętnością przedstawiania własnego zdania.
Między finałowymi zmaganiami młodzież z Niemiec zwiedziła Wawel, zobaczyła podziemia pod Rynkiem Głównym i fascynujące wnętrza Kościoła Mariackiego z przepięknymi witrażami i  ołtarzem, pochodzącego z Norymbergii, Wita Stwosza. W Muzeum Narodowym młodzi obejrzeli  „Szufladę” Wisławy Szymborskiej i wysłuchali ciekawej prezentacji dotyczącej różnych pasji  Noblistki. Jeden z wieczorów spędzili w Teatrze  im. J. Słowackiego- miejscu magicznym - jak cały Kraków.
Stwierdzili, że warto było się uczyć, by móc poznawać to piękne miasto i doświadczać jego niesamowitej atmosfery. Za gościnne przyjęcie i zorganizowanie atrakcyjnego pobytu dziękujemy przedstawicielom Krakowskiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej”.
Monachium w swoich kategoriach ,,wzięło” I, II i III miejsce. Pierwsze zajęła  Kornelia  Wantuch  z SPK, drugie Magdalena Kowalewska, a trzecie  Anna Gnacy.
Ania i Magda są uczennicami SPO im. Jana Pawła II. Laureatki IX edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech otrzymały cenne nagrody. Są one bez wątpienia ważne, bo drogie i zajmujące wysokie miejsce w rankingu nowoczesnych gadżetów. Ale z tej Olimpiady przywiozły coś więcej – to, że młodzi ludzie mogą się w piękny sposób ze sobą i swoimi nauczycielami przyjaźnić, że wzajemnie są za siebie odpowiedzialni, że obie szkoły polskie w Monachium mają wspaniałe dyrektorki, które na bawarskiej ziemi tworzą wspólne dobro pod nazwa – Polska. Cieszmy się więc, bo tegoroczne zwyciężczynie okazały się wspaniałymi uczennicami i dobrymi ludźmi - życzymy Wam wytrwałości w kształtowaniu własnego losu!
Uczennicom polskich szkół z Monachium towarzyszyła w Krakowie nauczycielka SPO im. Jana Pawła II p. mgr Maria Sobolewska.