Wigilia w SPO im. Jana Pawła II

wigilia 114 grudnia 2013 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II panował uroczysty nastrój. W kaplicy ojciec Bogdan Nieć pobłogosławił opłatki, które wychowawcy zanieśli do swoich wychowanków. W klasach przy odświętnie przystrojonych stołach dzielono się Białym Chlebem, składano życzenia, opowiadano o zwyczajach Bożego Narodzenia w swoich rodzinach i w Polsce. Z radością witano absolwentów szkoły, którzy znaleźli miejsca w sercachuczniów i przy stole. Najpiękniejszą niespodziankę sprawiły wyjątkowe w tym roku szkolnym pierwszaki, które ze swoją wychowawczynią panią Beatą Tomczyk-Paniak odwiedziły klasę najstarszą, złożoną z samych chłopców i złożyły im wyjątkowo serdeczne i mądre życzenia. Było wesoło i nostalgicznie.

Tego samego dnia popołudniu, przy pięknie udekorowanym stole spotkali się rodzice i nauczyciele. Siostra Wiktoria przygotowała rozważanie wprowadzające zebranych w czas Bożego Narodzenia, ojciec Bogdan odczytał słowa Biblii, a ojciec proboszcz Stanisław Pławecki przypomniał o wadze Bożego wcielenia i życzył wszystkim, by umieli korzystać z Bożej miłości i potrafili dzielić się nią - jak wigilijnym opłatkiem. Pani dyrektor Maryla Majchrzak nawiązała do wieloletniej już tradycji wspólnych spotkań, podziękowala nauczycielom i rodzicom za pracę dla wspólnego dobra – uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych im . Jana Pawła II i życzyła wszystkim doświadczania bliskości Boga w czasie świąt i każdego dnia Nowego Roku.
Po przełamaniu się opłatkiem i wzajemnych życzeniach uczestnicy spotkania częstowali się przyniesionymi smakołykami. Rada Rodziców przekazała nauczycielom upominki. Ogromną radość wzbudził wydany po raz pierwszy szkolny kalendarz na rok 2014, w którym umieszczone zostały zdjęcia obrazujące życie SPO w 2013 r. Niespodzianką były odwiedziny maleńkiego Mikołaja - synka nauczycielki pani Moniki Bartczak- oczywiście wraz z rodzicami. Życzenia złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Wojtyła, która wraz z innymi mamami ,,wyczarowała przepyszne pierogi, barszcz, ryby... Każdy ofiarował to, co w jego domu gości na stole wigilijnym. Wszystko było pyszne. I atmosfera spotkania była serdeczna. Trudno było opuszczać to spotkanie szkolnej rodziny.
 
Również w niedzielę, 15 grudnia 2013 r. dzieci z trzech grup przedszkolnych i zerówki zasiadły, w trakcie swoich zajęć, razem ze swoimi rodzicami i wychowawczyniami do świątecznie ozdobionych stołów. Wszyscy podzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Nauczycielki rozmawiały z dziećmi o Dzieciątku Jezus, osobach i zwierzętach znajdujących się w szopce. Miłą, świąteczną atmosferę wzmagały kolędy, radość najmłodszych, okazywana życzliwość i serdeczność dorosłych, góry smakołyków. Każdą grupę odwiedziła pani dyrektor składając życzenia dzieciom i ich rodzicom na nadchodzące Swięta Bożego Narodzenia i Nowego Roku.