Jubileusz 30-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Msza św.

jubileusz 2Dziękczynna Msza św. w niedzielne południe 1 czerwca 2014 r. rozpoczęła uroczystości 30-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II i zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
Mszę św. celebrowali o. Piotr Chyła – wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. proboszcz dr Stanisław Pławecki i wikariusz o. Bogdan Nieć.
W homilii o. Piotr Chyła podkreślał konieczność podejmowania przesłania świętego Jana Pawła II , Jego dziedzictwa , które zostało nam dane, byśmy umieli wybrać właściwą z wielu różnych dróg.
Liturgia Eucharystyczna rozpoczęła się od przyniesienia do ołtarza darów ofiarnych. 30 lat istnienia szkoły zostało przedstawionych symbolicznie. Składając biało-czerwone kwiaty, godło i mapę Polski, tarczę z wizerunkiem Patrona i kronikę szkolną wyrażaliśmy Panu Bogu naszą wdzięczność za łaskę wzrastania w atmosferze polskości i możliwość zachowania polskich korzeni. pracujących w naszej parafii, nauczycieli, katechetów, rodziców, uczniów obecnych i wszystkie pokolenia absolwentów Szkoły Przedmiotów Ojczystych oraz prosiliśmy dla nich o obfitość łask Bożych.Chleb i owoce były znakiem podziękowania za każdego pracownika szkoły i i przypominały, że w oczach Bożych nie ma nikogo, kto nie przynosi żadnych owoców. Złożone Hostia i wino zostały mocą Ducha św. przemienione w Ciało i Krew Chrystusa.