Jubileusz 30-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia.

akademia 2
 
Po Mszy św. dziękczynnej odprawionej w niedzielę 1 czerwca 2014 r. w sali przy kościele św. Józefa spotkali się ci, którzy przed laty tworzyli Szkołę, jak i ci, którzy służą jej obecnie.
Gośćmi honorowymi byli o. Piotr Chyła – wikariusz generalny ze zgromadzenia redemptorystów i prof. Piotr Małoszewski – pierwszy dyrektor szkoły, a zarazem wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.
Wejście pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnów: państwowego i szkolnego rozpoczęło akademię. Zgromadzonych serdecznie przywitał o. proboszcz, a następnie głos zabrała p. dyr. Maryla Majchrzak, która przedstawiła działalność Szkoły w oparciu o prezentację multimedialną, a następnie wręczyła nagrody wzorowym uczniom. Profesor Piotr Małoszewski opowiedział o początkach szkolnictwa polskiego w Monachium po zakończeniu II wojny światowej..
W części artystycznej przygotowanej przez p nauczycielkę p. Marię Sobolewską uczniowie przedstawli dwoje wielkich świętych, Królową Jadwigę i Jana Pawła II, którzy choć żyli w odległych czasach historycznych to połączyła Ich świętość, Kraków i miłość Ojczyzny. Piosenka ilustrowana gestami „Taki duży, taki mały może świętym być" była dopełnieniem przedstawianego motywu.
Tegoroczni absolwenci dziękowali o. proboszczowi, dyrekcji i swoim nauczycielom za
wszystkie wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. Obdarowani dyplomami, nagrodami i okolicznościowymi pamiątkami zostali pożegnani przesłaniem „Gdziekolwiek się udacie, starajcie się zebrać coś dobrego i postępujcie jak pszczoły, które wracając do ula niosą tam jedynie miód."
Słów podziękowań i wdzięczności i życzeń tego dnia było bardzo wiele: gościom honorowym, księżom, siostrom zakonnym, założycielom szkoły, dyrektorom, nauczycielom, przewodniczącym Komitetów Rodzicielskich, Rad Rodziców i dobroczyńcom szkoły. Wszystko przeplatane śpiewem i muzyką. Na ręce Szefa Szkoły świętującej 30-lecie – o. dr. Stanisława Pławeckiego wręczono przy dźwiękach fanfar i gromkim ,, Sto lat,"- tort urodzinowy : ,,...słodki ,bo w nim jest zawarte wszystko, co w nas dobre i miłości warte." Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła wystawa obrazująca wydarzenia szkolne z 30 lat działalności szkoły.
Całość programu poprowadzili absolwenci naszej Szkoły: Veronika Halemba i Mateusz Bednorz.
Przygotowanie uroczystości 30-lecia było wspólnym wysiłkiem dyrekcji szkoły, nauczycieli, Rady Rodziców, której przewodniczy p. Joanna Wojtyła oraz wielu jeszcze innych zdolnych, oddanych ludzi. Pani Beacie Modzelewskiej-Kowalewskiej zawdzięczamy piękną , okolicznościową tarczę, pani Jolancie Buontempo - dekorację, która stanowiła scenerię uroczystości. Dziękujemy osobom, które z ochotą przygotowały dla wszystkich poczęstunek i zajęli się transportem. I wszystkim innym, którzy wspomogli nas w różnorodny sposób. Serdeczne Bóg zapłać!
W ostatnich chwilach świętowania dotarła do nas wiadomość, że uczennica klasy II gimnazjalnej naszej szkoły Paulina Mach zajęła I miejsce w kat. 1 w X Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech, która odbywała się w Warszawie. Był to dodatkowy powód do radości w tym szczególnym dniu!