Nowy rok szkolny i katechetyczny w SPO im. Jana Pawła II

szkola H20 września 2014 r. rozpoczął się wzmożony ruch i gwar wokół Polskiej Parafii Katolickiej. Nadchodzące do budynku ze wszystkich stron dzieci wesoło się witały. Rodzice pomagali swoim latoroślom w zmaganiach z tornistrami zawierającymi kolorowe przybory szkolne. Również nauczyciele dźwigali z uśmiechem wypełnione mądrościami pakunki. Wszyscy spotkali się w kaplicy. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się procesjonalnym wniesieniem krzyża, sztandaru Szkoły i wejściem kapłanów. Eucharystię celebrował ojciec proboszcz Stanisław Pławecki wraz z wikariuszem o. Bogdanem Nieciem i gościnnie przebywającym w naszej parafii o. Januszem Urbanem – rektorem Seminarium Duchownego w Tuchowie.
Serdecznie przywitani przez o. proboszcza zgromadzeni uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne radośnie odśpiewali Hymn Szkolny i z powagą brali udział we Mszy św. , która została zakończona błogosławieństwem wiernych i poświęceniem przyniesionych tornistrów.
Rok szkolny i katechetyczny rozpoczął się! Uczniowie wraz z nauczycielami udali się pierwsze lekcje, na których wspominano jeszcze minione wakacje.