Wigilia w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

wigilia 320 grudnia 2014 r. w SPO im. Jana Pawła II spotkali się na ostatnich w tym roku zajęciach uczniowie, rodzice i nauczyciele. Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż przebiegało w magiczej atmosferze zbliżającego się Bożego Narodzenia. W kaplicy o. proboszcz Stanisław Pławecki pobłogosławił opłatki, zaś wikariusz o. Bogdan Nieć odczytał stosowny fragment Nowego Testamentu. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie czekały świątecznie przystrojone stoły . Ich centralne miejsce zajmowały opłatki. Po modlitwie i przypomnieniu wagi święta przyjścia na świat Dzieciątka, dzielono się Białym Chlebem życząc sobie i bliskim zdrowia, a światu – pokoju. W odwiedziny przybyli byli uczniowie, którzy są zawsze radośnie witani.
Kaźdą klasę odwiedziła pani dyrektor Maryla Majchrzak. Składając życzenia pokazała piękne karty świąteczne i zapytała, czego wg świętujących - brak jest na tych kolorowych pracach?... Padały różne odpowiedzi: śniegu, prezentów, bombek na choinkach..... Wiele dzieci zauważało jednak, że brakuje najważniejszej postaci - narodzonego Jezusa. I był to temat przewijający się tego dnia w wypowiedziach o. proboszcza, pani dyrektor i programie, który przygotowała katechetka - siostra Wiktoria Ślazyk. Jezus, który się ponownie narodzi niesie ludziom uwikłanym w różne sprawy tego świata miłość i nadzieję. Nie można ich kupić. Trzeba się na nie po prostu otworzyć, gdyż cała reszta przemija. Prezent, który dziś wydaje się być bardzo cenny - za rok jest niemodny, zbędny, zużyty, natomiast wartości, które niesie Boże Dziecię są nieprzemijające i dla rodziny fundamentalne.
Po zakończonych wigiliach klasowych uczniów, zebrali się wspólnie nauczyciele i rodzice. Śpiewali kolędy głoszące nadejście Bożego Syna. Muzyka pana Karola Janiszka radowała serca i niosła ukojenie zebranym przy świątecznych potrawach. Ojciec proboszcz, pani dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Wojtyła składali zebranym życzenia świąteczne, dziękowali za całoroczną pracę, za pełną życzliwości i szacunku atmosferę w szkole, która dla wszystkich jest na ziemi bawarskiej Małą Ojczyzną.