Dzień Patrona w SPO im. Jana Pawła II

patron 1aDzień 25 kwietna 2015 r. witał słońcem i galowo ubraną rzeszą uczniów zmierzających do Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy Heßstr. Obchodzono Dzień Patrona. Przybyli mogli zobaczyć przed kaplicą tablice, z których spoglądała uśmiechnięta twarz Jana Pawła II :,,Bądźcie radośni". Na uroczystość przybyli goście: konsul ds. Polonii p. Aleksander Korybut Woroniecki wraz z małżonką i pani  Marta Czempik  – wiceprezes Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy naszej parafii.
Uroczystość rozpoczęliśmy w kaplicy uroczystą Mszą św., którą celebrował ojciec Bogdan Nieć. W homilii przywołał postać papieża podkreślającego wagę codziennej modlitwy. Zachęcał dzieci by rozmowa z Panem Bogiem stała się ich nawykiem. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławił zebranych i wszyscy wierni mieli możliwość ucałowania relikwii krwi Świętego.
Podczas uroczystej akademii przygotowanej przez panią Beatę Schubauher wspominaliśmy dzieje życia Wielkiego Rodaka patrząc na Jego zdjęcia. Byliśmy z Nim, gdy pokazany był jako dziecko, ministrant, sportowiec, aktor, kolega, ksiądz...Byliśmy, gdy odchodzili najbliżsi członkowie Jego rodziny, gdy oddawał się pod opiekę Matki Jezusa... Byliśmy, gdy ogłaszał przybycie z dalekiego kraju i stał się głową Kościoła rzymsko - katolickego. Papieżem – Polakiem. Byliśmy, gdy w komunistycznej Ojczyźnie wołał do zgnębionych i upadających: ,, Nie lękajcie się!  Otwórzcie drzwi Chrystusowi !
Ponownie wspominaliśmy Jego pełne miłości spotkania z dziećmi każdej narodowości, wielu religii, które brał na ręce i błogosławił.
Uroczystość, w której szkolni aktorzy pięknie się zaprezentowali, była również wezwaniem do pracy nad światem: „ Bez wojen, nienawiści, uprzedzeń do swoich bliskich", gdyż tak nauczał pielgrzymując po świecie święty Jan Paweł II.  „Pozostaniesz Ojcze Swięty na zawsze w naszych sercach, pamiętamy ..."- deklarowala społeczność szkolna w obecności rodzicow, nauczycieli i gości.

Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Dzień Patrona w naszej Szkole miał tak wzruszający, pouczający i piękny przebieg. Otrzymaliśmy w darze od Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawla II  ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej - piękny dar!
Niespodzianką od pana konsula zostaną uczniowie obdarowani w przedzień Swięta
3 Maja – dziękujemy!
Głęboko wierzymy, że Patron SPO - Jan Paweł II oręduje za nami w niebie i wspomoże naszych absolwentów, którzy lada dzień przystąpią do matur!
Kończyliśmy dzień w Naszej Szkole radośni i - bliżej siebie, bo jak pięknie śpiewała jedna z uczennic: ,,Wicher z nieba wieje, znowu mam nadzieję. Teraz szukam Ciebie, w Twoim oknie w niebie".