Dzień Matki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

dzien matki 1W sobotę, 9 maja 2015 r. uczniowie SPO. im Jana Pawła II ofiarowywali ,, Serce za serce" -  swoim Mamom z okazji ich święta. Uśmiechnięci młodzi artyści wyrażali podziękowanie za miłość i trud wychowania. Dzieci wyczarowywały swoim Mamusiom kwiaty i krasnoludki, zaś tatom oferowały pomoc w ... spożywaniu świątecznych przysmaków. Wierszom wypowiadanym z ogromem uczuć towarzyszyła muzyka p. Karola Janiszka i uczniów: sióstr Julii i Basi Kast oraz Patryka Wilgockiego.
Z powagą przyjęliśmy oczywisty wniosek, iż: ,,trzeba czasu i pracy - nim z dzieci wyrosną ludzie". I - miłości, która malowała się na twarzach zachwyconych swoimi latoroślami rodziców. Nie zabrakło też łez wzruszenia, gdy pociechy wręczały swoim rodzicielkom czerwone róże.
Po wyśpiewanym gromkim „Sto lat" dyrektor Szkoły p. Maryla Majchrzak wyraziła wdzięczność dzieciom i Radzie Rodziców, składającej się w większości również z Mam, którzy pięknie przygotowali uroczystość. Wyjątkowość święta podkreśliła słowami Ericha Fromma o szczególnie bezinteresownej miłości matki:
,, Nic nie musisz zrobić, aby być kochanym ..."
W imieniu licznie przybyłych matek podziękowania dzieciom i nauczycielce -  p. Barbarze Toczko za bogaty program artystyczny złożyła p. Joanna Mintzlaff.
Jak co roku Mamy zostały ugoszczone przez Radę Rodziców i mile spędziły czas przy kawie i wybornych wypiekach.