Ojciec Krzysztof Wieliczko OSPPE – gościem SPO im. Jana Pawła II

wieliczko 216 maja 2015 r. SPO im . Jana Pawła II gościła ojca Krzysztofa Wieliczko - administratora Fundacji Jana Pawła II, który przybył z Rzymu. Towarzyszyła mu pani Marta Czempik, która miała szczęście widzieć Papieża ,,Naszego Wielkiego Rodaka" i być na spotkaniu z Nim .
Odśpiewaliśmy hymn naszej Szkoły poświęcony Patronowi. Wykonaniu pieśni towarzyszył na gitarze pan Jakub Lubieniecki. Gość wtórował nam śpiewając refren.
Ojciec Krzysztof przypominał fakty związane z Karolem Wojtyłą. Mówiliśmy o Jego pasjach: teatrze, literaturze, sporcie, wędrowaniu po górach. Przypominaliśmy Jego wielką miłość do ludzi. Podkreślaliśmy niezmierzoną ufność wobec Boga i Totus Tuus - zawierzenie Maryi, przed której częstochowskim wizerunkiem spędzał wiele czasu pogrążony w modlitwie. Ojciec Krzysztof zapraszał nas wszystkich do Rzymu, gdzie spotkamy wiele śladów Świętego Jana Pawła II, zachęcał też do odwiedzenia Wadowic, aby w multimedialnym muzeum zobaczyć relikwie, pamiątki, poznawać osobę i nauki Wielkiego Polaka. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawych opowieści gościa o ludziach,  którym życie uratowały modlitwy do Boga za wstawiennictwem Świętego.
Dowiedzieliśmy się o działalności Fundacji. Jej głównym zadaniem jest pielęgnowanie i przekazywanie nauczania Jana Pawła II, wspieranie sierocińców, opieka nad chorymi. Fundacja przywiązuje wielka wagę do kształcenia ubogiej młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i dalekiej Indonezji, którzy zdobywają wiedzę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Ojciec Krzysztof przekazawał młodzieży przesłanie, by uczyli się, zdobywali wiedzę i różne umiejętności.
Pani dyrektor Maryla Majchrzak podziękowała gościowi z Rzymu za to spotkanie, które dało społeczności szkolnej wiele wiedzy i radości. Ojciec Krzysztof został obdarowany i serdecznie zaproszony na ponowne spotkanie. Ojciec proboszcz Stanisław Pławecki cieszył się naszą radością i czcigodnym  gościem.