Zakończenie Roku Szkolnego w SPO im. Jana Pawła II

hessstrW niedzielę, 28 czerwca 2015 r. w sali parafialnej przy kościele św. Józefa odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W części oficjalnej akademii p. dyrektor Maryla Majchrzak przywitała serdecznie przybyłych, a następnie gratulowala wzorowym uczniom  za celujące wyniki w nauce, dziękowała Gronu Pedagogicznem za całoroczną pracę i podejmowane inicjatywy oraz wyraziła słowa wdzięczności Radzie Rodziców i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność SPO im. Jana Pawła II. Po pożegnaniu uczniów kl. III  gimnazjum czyli tegorocznych absolwentów, uczniowie przedstawili  program artystyczny, przygotowany przez nauczycielkę p. Ewę Bednorz. Nie zabrakło  w nim dużej dawki poczucia humoru, polskich przebojów, a przede wszystkim radości z faktu, że zasłużone wakacje już tuż, tuż. Akademia zakończyła się rozdaniem świadectw. Następnie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele udali się procesjonalnie na dziękczynną Mszę św., której przewodniczył o. Proboszcz Stanisław Pławecki CSsR. Do licznie zgromadzonych wiernych homilię wygłosił o. Grzegorz Sacha SVD. Nawiązując do motta naszej SPO „Wierni Bogu i ojczystym korzeniom", kaznodzieja przypomniał, że Bóg powinnien być zawsze na pierwszym miejscu. Podkreślił, że człowiek o mocnych korzeniach, znający historię swojej Ojczyzny jest  otwarty na drugiego człowieka i inne kultury. O. Socha pochwalił wszystkich uczniów za to, że pilnie uczą się języka polskiego. W akademii i uroczystej Mszy św. uczestniczył konsul  do spraw polonijnych pan Aleksander Korybut-Woroniecki wraz z Małżonką.