Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

rozp. H19 września 2015 r. uroczysta Msza św. zgromadziła w kaplicy przy Heßstr. społeczność szkolną: uczniów  wraz z rodzicami, nauczycieli i katechetów. Z ogromnym przejęciem wszyscy radośnie zaśpiewali Hymn Szkolny i z powagą uczestniczyli w liturgii. Po wyjątkowo uważnym wysłuchaniu „Przypowieści o siewcy" z Ewangelii św. Łukasza wywiązał się dialog kaznodziei o. mgr. Wiktora Bochana z dziećmi. Pouczająca homilia o ziarnie powinna być wskazaniem dla uczniów na cały rok szkolny. Pod koniec Mszy św. o. proboszcz Stanisław Pławecki poświęcił tornistry i uczniowskie przybory szkolne.
Obdarzeni błogosławieństwem i dobrymi życzeniami na kolejne miesiące nauki uczniowie udali się do klas, gdzie witali swoich pedagogów i kolegów. Razem wspominali wakacje, podróże do Polski, przygody, których byli uczestnikami. Chętnie przeglądali nowe podręczniki i z zainteresowaniem dowiadywali  się  o czekających ich zadaniach.