Szkolenie nauczycieli w Konsulacie Generalnym RP w Monachium

szkolenieW sobotę, 7 listopada 2015 r. w Konsulacie Generalnym RP w Monachium odbyło się szkolenie, warsztaty i kosultacje dla nauczycieli. Licznie przybyłych pedagogów powitał konsul ds. polonijnych Aleksander Korybut Woroniecki. Następnie głos zabrała naczelnik Wydziału Spraw Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Iwona Kozłowska, przedstawiając perspektywy pomocy dla oświaty polonijnej w Niemczech.
O Fundacji „Oświata Polska za Granicą" i realizacji projektu „Wsparcia dla Szkolnictwa Polskiego w Niemczech" w 2015 r. ciekawie mówił prezes tejże fundacji Jacek Giebułtowicz.
Nauczyciele wysłuchali wykładu n/t: „Alternatywne metody nauczania historii", po którym wzięli udział w warsztatach historycznych przeprowadzonych przez Małgorzatę Żuławnik i Karolinę Kolbuszewską - specjalistów z Biura Edukacji Publicznej IPN.
Uczestniczki szkolenia otrzymały wartościowe pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z dziećmi.
Szkoleniu towarzyszyły ciekawe rozmowy przy poczęstunku. Trzy nauczycielki, w tym dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II Maryla Majchrzak i dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala Beata Szatkowska otrzymały dyplomy podkreślające wagę pracy polskich placówek dla Polonii w Niemczech. Obydwie parafialne szkoły monachijskie uczestniczą w Projekcie „Wsparcie dla szkolnictwa polskiego w Niemczech" w 2015 r. realizowanym z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Dzień później, w niedzielę przedstawicielka MSZ i przedstawiciele Fundacji poznali warunki pracy polskich nauczycieli i uczniów goszcząc w pomieszczeniach SPO im. Jana Pawła II przy Heßstr., gdzie gości podjęli: dyrektor Maryla Majchrzak i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Wojtyła.