97 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w SPO im. Jana Pawła II

akademia w szkole21 listopada 2015 r. uroczyście świętowaliśmy w SPO im. Jana Pawła II 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po wspólnym odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego dziękowaliśmy Bogu i naszym heroicznym przodkom za dar wolności Ojczyzny. Na uroczystości znajdowały się polskie symbole: Orzeł biały i biało-czerwony sztandar, towarzyszące narodowi w trudnych drogach do niezawisłości i w czasie pokoju.Podkreślano wagę ziemi ojców przywołując słowa św. Jana Pawła   II: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Wiele przecierpiała. Ma prawo do miłości". Państwo polskie uosabiała siedząca na tronie w polskich insygniach postać będąca alegorią Ojczyzny. Jej dostojeństwo i potęgę w latach zaborów spętały łańcuchy niewoli. Wielokrotnie Polacy usiłowali zrzucić pęta. Walczyli, ginęli na Sybirze, tułali  się po świecie. Prowadzący akademię zwracali się do upersonifikowanej Polski : „Opowiedz nam, Ojczyzno.." a my słuchalismy przy dźwiękach, muzyki Chopina i piosenkach towarzyszących walczącym i tułaczom o powstaniach, marzeniach i żmudnej pracy wielu pokoleń Polaków, by ocalić polską mowę, wiarę i tradycje narodowe. Polska, która przestała istnieć na mapie geograficznej świata - żyła w sercach Polaków i polskich rodzin, które ocaliły pamięć i krzewiły wiarę. ,,Nad moją kołyską matka się schylała i po polsku pacierz mówić nauczała ,,- przypominały występujące dzieci. Po 123 latach niewoli powstaje pod wodzą Józefa Piłsudskiego wolna i niepodległa Polska. Ciesząc się, Polacy ocierali łzy po tych, ,, których nigdy nie będzie już w domu" ... W wielu oczach pojawiły się łzy, gdy Patryk Wilgocki śpiewał: ,,Śpiewa ci obcy wiatr (...), tułaczy los cię gna, hen gdzieś po świecie..." Odrodzona Ojczyzna  odrzuciwszy precz kajdany górowała nad zaborcami, których potęgę złamały wydarzenia lat 1914 - 1918. Młodzi artyści dziękowali swoim dziadkom, rodzicom, nauczycielom i ojcu proboszczowi za uczenie i kultywowanie polskich tradycji, dzięki czemu jesteśmy mocno zakorzenieni w trudnym świecie.
Pani dyrektor Maryla Majchrzak podziękowala za to, że w wymownej scenerii mogliśmy przypominać sobie trudne dzieje Polski. Ciesząc się wolnością nie zapominamy dziękować Bogu i przodkom, że dziś i w Polsce, i na niemieckiej ziemi - możemy uczyć się języka polskiego. Twórcom akademii: pani Genowefie Bialkovski i panu Karolowi Janiszkowi dziękowaliśmy wszyscy za porusząjace serce słowa i muzykę. Oklaskami nagradzaliśmy wystepujące dzieci i rodziców, którzy przygotowali dekorację i wspaniałe stroje. To był piękny i ważny dzień w naszej Szkole. Wszystkiego dobrego, Polsko !