Rekolekcje dla młodzieży w kaplicy przy Hessstr.

rekolekcje dla mlodziezy12 marca 2016 r. w ośrodku duszpasterskim przy Hessstr. w ramach rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ojca Piotra Chyłę miał miejsce dzień skupienia dla młodzieży. Wieczorna Msza św. koncelebrowana przy oprawie muzycznej Karola Janiszka skupiła kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz młodzież studiującą, poszukującą właściwej drogi życiowej. Podczas kazania ojciec rekolekcjonista przytoczył słowa chorej na raka dziewczyny, która dzięki zawierzeniu Chrystusowi wyszła z ciężkiej choroby. Poruszające świadectwo wzruszyło głęboko młodych ludzi i zachęciło do udania się na spotkanie z redemptorystą z Rzymu w salce parafialnej. Tam po raz kolejny ojciec Chyła mówił o spotkaniu żywego Chrystusa i otwarciu się na Jego łaskę. To jest dla nas najważniejsze, a zwłaszcza dla ludzi, przed którymi stoją życiowe wybory. Nikt nie może zwolnić nas z podejmowania decyzji co do własnego życia, inaczej byłoby to pójściem na łatwiznę, lecz swiadomie i odpowiedzialnie rozeznać, co jest najważniejsze i iść właściwą drogą. Osoba Jezusa Chrystusa jest sposobem na życie, który choć wymagający, da człowiekowi wewnętrzną radość. Prostota przekazu, żywa wiara ojca Piotra i serdeczność wobec młodych świeciły jak latarnia morska wśród wirów codziennego życia.