Dzień Patrona w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

patronW sobotę, 23 kwietna 2016 r. na uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły spotkały się różne pokolenia Polaków. Najmłodsi, którzy znają Papieża Polaka z przekazów rodziców i nauczycieli, młodzi - noszący w sercu postać, w cieniu której wzrastali i poznawali tajniki wiary oraz starsi, którzy znali Go bezpośrednio, słuchali kazań i byli świadkami Jego ziemskiego pielgrzymowania. Niewielu spośród obecnych w szkole miało zaszczyt się z Nim spotkać. Należą do nich: ojciec proboszcz S. Pławecki, wikariusz ojciec B. Nieć, panie A. Oćwieja, G. Bialkovski i pan A. Kowalik. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą św., którą celebrował o. Bogdan Nieć. Byliśmy bardzo przejęci Jego słowami o naszym Patronie. Wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar, jakim dla Polski i świata było życie i nauczanie Jana Pawła II. Na zakończenie Eucharystii kapłan poświęcił dary dla społeczności szkolnej, które zostały ufundowane przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II działające przy naszej Parafii. W sali pięknie udekorowanej barwami papieskimi i narodowymi, wśród flag i kwiatów, stanął poczet z naszym pięknym sztandarem. W podniosłej atmosferze zabrzmiał Hymn Szkoły. Na ekranie widzieliśmy zdjęcia z różnych okresów życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrała je dla nas uczennica Klaudia Schuhbauer. Wszystkich witała serdecznie dyrektor szkoły p. mgr Maryla Majchrzak. Wskazała na ważność przekazywania w rodzinach i klasach pamięci o Tym, który w sposób znaczący wpłynął na losy Polaków i dzieje Ojczyzny. Współtowarzyszyły jej głosy reprezentantów uczniów przywołujących teksty największych z polskiej ziemi. Podkreślano, że ,,to, co niemożliwe - jest możliwe w rękach Boga, by każdy mógł uwierzyć". Bardzo podobało się wszystkim wystąpienie prezesa A. Kowalika, który ciekawie opowiadał o Ojcu św., o Matce Bożej Supełkowej, która rozwiązuje wszystkie problemy z serca proszących - jak węzełki. Uroczystym śpiewom towarzyszył grając na pianinie pan Karol Janiszek. Młodsi uczniowie wśród których usiadła p. Beata Schuhbauer - wyśpiewywali radośnie: ,,Santo Subito, Subito Santo - Santo nie ma to tamto".
Pani Elżbieta Sobótka - była konsul RP w Monachium za pośrednictwem p. Genowefy Bialkovski przekazała nam pozdrowienia i piękne porcelanowe popiersie Świętego. Od prezesa Fundacji przyjęliśmy krzyżyki, które są miniaturą pastorału, który miał być ofiarowany Polakom z okazji Milenium Chrztu Polski przez papieża Pawła VI. Pani dyrektor wielokrotnie podkreślała, że życie naszego Patrona to swoista lekcja katechezy o człowieku otwartym na drugiego, wiernego całym sobą Bogu. Dziękowała społeczności szkolnej za piękną uroczystość. Szczególnie p. B. Schuhbauer, p. K. Janiszkowi i autorce dekoracji p. Ewelinie Listwan. Z ciekawą książeczką o sekretach świętości Jana Pawła II i z zawieszonymi na szyi krzyżykami, podniesieni na duchu, opuszczaliśmy szkołę.