Majówka nad Lußsee Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

majowkaNaszą szkolną tradycją majową są spotkania w plenerze uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli. W czwartek, 5 maja 2016 r., wczesnym popołudniem nad jeziorem Lußsee zgromadziła się duża grupa aktualnych i byłych uczniów, rodziców, dziadków, nauczycieli oraz osób związanych kiedyś ze SPO im. Jana Pawła II. Uczestnicy majówki raczyli się polskimi specjałami przyniesionymi na wspólny stół oraz mięsem i kiełbaskami z grilla. Urozmaicony program sportowy przygotowała i przeprowadziła nauczycielka zerówki p. Sylwia Makowska-Zielonka, którą dzielnie wspomagał mąż. Na początek dzieci bawiły się wspólnie kolorową chustą animacyjną. Następnie brały udział w różnych zawodach sprawnościowych jak: skakanie w workach, tor przeszkód, badminton, rzuty frisbee, chodzenie na szczudłach czy zabawy z piłką. Za zaliczoną konkurencję można było uzyskać stempelek. Po zakończeniu wszelkich gier i zabaw uczniowie otrzymali drobne nagrody np. skakanki, paletki, piłeczki oraz koszulki z godlem i napisem - „Polska. Pamiętamy o korzeniach"– dar Konsulatu RP w Monachium. Koszulki zostały również rozdane wśród dorosłych, którzy wzięli udział w meczu piłki nożnej. Nie brakowało atrakcji, pogoda była słoneczna, a pobyt nad jeziorem upłynął w miłej atmosferze jeśli nie w ruchu, na różnych wyczynach sportowych, to na przyjaznych pogawędkach i konsumpcji przeróżnych smakołyków.