Dzień Matki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

dzien matkiW sobotę, 8 maja 2016 r. w w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Zgromadzone licznie na akademii Rodzicielki uczniów szkoły serdecznie pozdrowił o. proboszcz Stanisław Pławecki, który przedstawił osobę matki jako synonim miłości, dobra i ciepła rodzinnego. Życzył Mamom błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Następnie głos zabrały dzieci deklamując, na tle ogromnego serca utkanego różami, wiersze i wyśpiewując piękne piosenki na cześć Mam. Popłynęły słowa wdzięczności za życie, miłość, poświęcenie i troski. Były też prośby o przebaczenie za przewinienia i deklaracje na przyszłość przeplatane gorącymi życzeniami.
Występujące dzieci pamiętały również o tatach chwaląc ich zaangażowanie w prace domowe i opiewając ojcowską miłość:
„Tacy będziemy jak nikt szczęśliwi
a wokół ludzie będą się dziwić
i wszyscy będą patrzyli na to,
jak na barana niesie mnie tato"
Tradycyjne „100 lat" i czerwone róże wręczane przez pociechy swoim Rodzicielkom dopełniły tę miłą uroczystość. Podziękowania dzieciom w imieniu wszystkich Mam za występy oraz za ich przygotowanie: nauczycielom - p. Ewie Bednorz i p.Karolowi Janiszkowi oraz za dekorację p. Ewelinie Listwan złożyła p. Joanna Radko-Mintzlaff.
Podczas poczęstunku dla mam przygotowanego przez Radę Rodziców p. dyrektor Maryla Majchrzak przytoczyła świętującym słowa podziękowań Jana Pawła II do matek zawarte w „Liście do kobiet".