Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia

AkademiaW niedzielny ranek, 3 lipca 2016 r. społeczność Szkoły wypełniła po brzegi salę przy kościele św. Józefa, aby zakończyć rok szkolny 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkolnego i odśpiewaniem Hymnu Szkolnego. Zebranych serdecznie przywitał przewodniczący Zarządu Szkoły - ojciec proboszcz dr Stanislaw Pławecki, który w swoim wystąpieniu podsumował pracę minionego roku szkolnego.
Pani dyr. mgr Maryla Majchrzak podziękowała uczniom za czas wytrwałej i rzetelnej pracy. Gratulowała uczniom, którzy dzięki pilności i ambicjom uczestniczyli z sukcesami w różnych konkursach. Przedstawiła i nagrodziła uczniów wzorowych i z radością poinformowała o naszych laureatach Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Ich zaangażowanie w naukę jest przykładem dla rówieśników, a dla nauczycieli pewnością o godnym reprezentowaniu szkoły w przyszłości.
Nauczycielka historii p. mgr Genowefa Bialkovski podała wyniki i wymieniła laureatów oraz wyróżnionych w szkolnym i międzynarodowym konkursie zorganizowanych z okazji Jubileuszu Chrztu Polski. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Był to szczególny dzień dla dziewcząt i chłopców III klasy gimnazjalnej, którzy kończąc naszą szkołę powiększyli rzeszę absolwentów. Pani dyrektor na pożegnanie życzyła im pomyślności w kontynuowaniu nauki w szkole niemieckiej oraz by pozostali wierni Bogu i ojczystym korzeniom – jak głosi motto szkoły. Tradycyjnie zostali uhonorowani dyplomami Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, które wręczył o. proboszcz Stanisław Pławecki.
W części artystycznej, przygotowanej przez p. Katarzynę Sobolewską, ruszył - do gwiazd - pociąg wakacyjnych marzeń i dzieci wesoło wspominały bogaty w wydarzenia czas obowiązków szkolnych. Radośnie oczekiwały przyjemności lata, długich dni spędzanych wspólnie z rodzicami.
Po wierszykach i piosenkach przyszedł czas podziękowań i wdzięczności za ofiarną pracę. Pani dyrektor i ojciec proboszcz skierowali słowa uznania do nauczycieli, katechetów i Rady Rodziców za całoroczny trud, zaangażowanie w działalność na rzecz naszej placówki. Specjalne wyrazy podziękowania otrzymała nauczycielka p. Barbara Toczko, która ze względu na stan zdrowia zrezygnowała w styczniu br. z pracy w szkole.
Z żalem rozstawaliśmy się z naszym wikariuszem, a zarazem katechetą o. Bogdanem Nieciem, który po sześciu latach opuszcza naszą monachijską wspólnotę parafialną i szkolną, by podjąć się nowych zadań w Polsce. Z przejęciem, w imieniu wszystkich uczniów i własnym, dziękował uczeń Daniel Wojtyła wspominając, iż ojciec Bogdan przygotowywał go do Sakramentu Pierwszej Komunii św., Sakramentu Bierzmowania i służby liturgicznej. Zapewniał o zachowaniu tych pięknych przeżyć w swojej pamięci. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Wojtyła dziękowała nauczycielom za serce wkładane w nauczanie i wychowanie podopiecznych.
Akademia skończyła się rozdaniem uczniom świadectw i okolicznościowych gazetek szkolnych przedstawiających całoroczne wydarzenia.
Tydzień wcześniej rok szkolny 2015/2016 zakończyło 44 dzieci uczęszczających do przedszkola i zerówki. Ogółem do naszej szkoły uczęszczało189 dzieci.