Laureaci Olimpiady Języka Polskiego SPO im. Jana Pawła II nagrodzeni w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej

KonsulatW niedzielę, 24 lipca 2016 r. w siedzibie Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium odbyło się spotkanie laureatów XII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Przybyłych przywitał serdecznie Konsul Generalny pan Andrzej Osiak, który podkreślił wagę pielęgnowania języka ojczystego na emigracji. Był dumny z osiągnięć polskich szkół, ich uczniów i nauczycieli. Niezwykle ciepło o uczestnikach Olimpiady opowiadała pani Aneta Lewandowska - kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium, a zarazem przewodnicząca Komisji sprawdzającej pisemne prace olimpijczyków w naszym okrągu konsularnym. Przybyli z dużym zaiteresowaniem obejrzeli prezentację zdjęć finalistów z pobytu w Warszawie. Wśród nich była nasza uczennica Julia Skoczeń i Kacper Oleszczuk - absolwent Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II.
Pani dyrektor Maryla Majchrzak wraz z nauczycielkami p. Katarzyną Sobolewską i p. Beatą Paniak z radością i satysfakcją gratulowały laureatom – uczniom naszej szkoły. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali: Julia Skoczeń, Martyna Nienajadło, Emanuel Chudy i Angelo Jabłoński.