Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w SPO im Jana Pawła II

rozp. HRankiem w sobotę, 17 września 2016 r. do budynku Polskiej Parafii Katolickiej przy Heßstr. podążały wesołe, uśmiechnięte gromady dzieci z rodzicami. I choć padał deszcz i niebo pokrywały ciemne chmury, taka pogoda w niczym nikomu nie przeszkadzała - wręcz przeciwnie. Wszyscy ochoczo rozpoczynali nowy rok szkolny 2016/2017. Zainicjowała go uroczysta Msza św. w kaplicy, koncelebrowana przez ojca proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego i o. wikariusza mgr. Rafała Nowaka, który wygłosił do zgromadzonych homilię. Zgromadzeni z uwagą wysłuchali interpretacji słów: „Kto nie pracuje, niech nie je".
Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w Liturgii Słowa. Modlitwą i pieśnią wyrażała wdzięczność Panu Bogu za czas wakacji, prosząc jednocześnie o potrzebne dary duchowe na ten szkolny rok.
Ojciec proboszcz przywitał serdecznie uczniów, rodziców, nauczycieli. Przedstawił nowego katechetę – o. Rafała, któremu życzył obfitych łask Bożych w pracy misyjnej w Monachium oraz pobłogosławił kolorowe uczniowskie plecaki z przyborami szkolnymi.
Uroczystości towarzyszył piękny sztandar naszej Szkoły. Na zakończenie Eucharystii rodzina szkolna uczciła Patrona - św. Jana Pawła II - gromko odśpiewanym hymnem.
Następnie uczniowie udali się na pierwsze lekcje. Witali kolegów i nauczycieli. Wspominali ludzi spotkanych podczas wakacji, miejsca w Polsce i świecie, które ich zachwyciły.