Dzień Nauczyciela w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

dzien nauczyciela14 października 2016 r. obchodzony jest w Polsce i wśród Polaków za granicą Dzień Edukacji Narodowej, jako święto tych, którzy w trudnych czasach zaborów, wojen i politycznych zawirowań kształcili dzieci i młodzież, przekazywali im wiedzę i wartości pozwalające narodowi przetrwać. W Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II Dzień Nauczyciela odbywa sie zawsze w serdecznej atmosferze i ma piękną oprawę artystyczną. Tak było 15 października 2016 r.
Napis: „Wszystko nas dziś rozwesela, bo jest Dzień Nauczyciela"- dodawał odwagi maluchom, które szykowały się do pasowania na Pierwszaka. Na dekoracji podziwialiśmy nieodłączny atrybut nauczycielski - książkę, z której wylatywaly różnokolorowe motyle.
Wszystkich zgromadzonych powitał uczeń kl. III gimnazjum Jarosław Listwan. Następnie wychowawca kl. I pan mgr Karol Janiszek odczytywał tekst szkolnego ślubowania, a wstępujący do społeczności szkolnej z dumą powtarzali: ślubuję. Po raz pierwszy głowy pierwszaków zdobiły birety dodające im ważności i powagi. Ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki powitał pierwszaków w szeregach uczniów naszej szkoły. Życzył im łask wypraszanych przez Patrona i wierności złożonemu przyrzeczeniu.
Wszelkie obawy najmłodszych rozproszył uśmiech dyrektor szkoły pani mgr Maryli Majchrzak, która pasowała najnowszy narybek wielkim ołówkiem, a wychowawca p. Karol wręczał okolicznościowe dyplomy. Pani dyrektor przypomniała, iż istniejąca od 1984 r. Szkoła wypracowała swoje tradycje, posiada piękny sztandar, hymn, herb i motto: „Wierni Bogu i ojczystym korzeniom". Życzyła uczniom wstępującym w szkolne progi, by słowa te towarzyszyły im w czasie pobytu w SPO i całym życiu, a rodzicom, by dzieci dostarczały im radości i zadowolenia z postępów w nauce.
Najstarsi uczniowie z werwą i wesoło poprowadzili część artystyczną. Podkreślali poświęcenie dla szkoły pani dyrektor, która zaraża pracowitością swoich nauczycieli - a ci swoich, nawet opornych, podopiecznych. Padały serdeczne słowa, by spełniały się marzenia - te duże i te małe, zapewnienia: ... bo co złego to nie my, zapytania: w jakiej tonacji ...grają uczniowie na nerwach nauczycielom? Uśmiech rozjaśniał wszystkie buzie. Atmosferę podkręcił występ kabaretu Horrorek, który podjął rozważanie: Co sie stało Ali, że się do szkoły nie pali ?...Bez wątpienia jedną z ważkich przyczyn był fakt, że nauczyciele toczą „morderczą walkę z bykami", ale w końcu wszystko wspaniałomyślnie zostało pedagogom wybaczone. Wesołym wypowiedziom towarzyszyły piosenki.
Pani dyrektor, wyraźnie wzruszona, dziękowała uczniom za piękny występ wyreżyserowany przez panią mgr Beatę Schuhbauer i pana mgr Karola Janiszka. Przedstawiła nowo ukazaną publikację Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II opisującą szkoły imienia naszego Wielkiego Rodaka w Polsce i na świecie. Wśród nich widnieje również nasza szkoła.
Pani Joanna Wojtyła - przewodnicząca Rady Rodziców i pan Jakub Lubieniecki w pięknych, życzliwych słowach złożyli życzenia pedagogom i dziękowali za trwanie przy dzieciach polskiej szkoły w różnych etapach ich życia.
Nie obyło się bez wspólnych zdjęć obdarowanych serdecznościami nauczycieli. Uwieczniono również klasę pierwszą w jej momencie dziejowym. To był piękny i wzruszający dzień dla całej społeczności szkolnej!