Święto Niepodległości w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

swieto19 listopada 2016 r. społeczność Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II obchodziła uroczyście Święto Niepodległości. Towarzyszyli im goście: ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki i konsul do spraw Polonii dr Robert Zadura. Przy sztandarze szkolnym odśpiewano hymn narodowy. Pan konsul określił Szkołę, jako miejsce spełniania się marzeń. Oczywiście przy pomocy – pracy. Powiązał los Niepodległej ze wspólnym wysiłkiem, gdyż Jej los i pomyślność uczniów zależy od tego, jakimi będą ludźmi i obywatelami. Pomocą w realizacji marzeń i dobrego życia są rodzice i nauczyciele.
Program artystyczny przygotowany przez panią mgr Ewę Bednorz przedstawiał historię Polski od zarania do czasów współczesnych. Interesująca prezentacja multimedialna wzmacniała u zgromadzonych odbiór wrażeń. Młodzi aktorzy przywoływali legendy o powstaniu państwa polskiego, a na ekranie ukazywały się fragmenty filmów obrazujących polskie pejzaże, odniesione zwycięstwa, najpiękniejsze zabytki. Wysłuchano pięknych dawnych hymnów narodowych: Bogurodzicy i Gaude Mater Polonia. Z ochotą śpiewano polskie pieśni legionowe. Recytowane przez uczniów z wielkim uczuciem wiersze narodowych wieszczów wzbudzały zachwyt słuchających. Konferansjerzy: Nicol Witkowska i Jarek Listwan podkreślali moc narodu, który przez 123 lata poddany narzucaniu obcej mowy, kultury i tradycji - istniał - i był w każdym wiernym sercu Polaka. Wielkim zaskoczeniem był dostojnie wykonany przez naszych uczniów polski taniec narodowy na tle poloneza z filmu pt."Pana Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy. To było piękne przeżycie - ich taniec i porywająca muzyka. Na koniec odśpiewano piosenkę „Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie - Polska nie zaginie!
Głęboko do serc trafiły słowa ojca proboszcza, że Ojczyzna odrodziła się dzięki temu, że byli tacy Polacy, którzy przekazali następnym pokoleniom język, wiarę, tradycje i historię. Odrodziła się, bo patrioci gnani przez zaborców w różne strony świata nie godzili się z niewolą. Oddawali życie, by następne pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce. Ojciec proboszcz podkreślał rolę nauczycieli i rodziców w trwaniu przy Bogu i ojczystych korzeniach. Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak podziękowała panu konsulowi za przybycie i zaprosiła na następne uroczystości szkolne.