Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

konkursW sobotę, 18 marca 2017 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej. W rywalizacji udział wzięło łącznie 22 uczniów z dwóch monachijskich szkół parafialnych: Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Bł.Bpa Michała Kozala i Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Najliczniejsza była grupa laureatów I etapu konkursu w kategorii klas I – III, w której zaprezentowało się 10 osób.
Konkurs otworzył o. proboszcz dr Stanisław Pławecki, który powitał wszystkich obecnych. Szczególnie powitał gości z Warszawy: pana Mateusza Stąsieka – Dyrektora Departamentu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Wojciecha Słowikowskiego – sekretarza tegoż departamentu, pana Andrzeja Osiaka – Konsula Generalnego RP oraz panią Beatę Szatkowską – dyrektor SPO im. Bł.Bpa Michała Kozala.
Trzyosobowe jury pod przewodnictwem o.Wiktora Bochana oceniało uczniów biorących udział w konkursie pod kątem umiejętności recytatorskich w zakresie interpretacji deklamowanego utworu, poprawności dykcji i modulacji głosu.
We współzawodnictwie klas I – III najlepsza okazała się Antonia Mintzlaff ze SPO im. Jana Pawła II za wykonanie utworu Iwony Józefiak - „Paszport do nieba". Drugie miejsce zdobył Wiktor Klimek ze SPO im. Bł. Bpa Kozala, który recytował wiersz nieznanego autora „Modlitwa do Anioła Stróża". Trzecie miejsce jury konkursu postanowiło przyznać Mii Drevensek ze SPO. im. Jana Pawła II za deklamację wiersza Marii Konopnickiej „Dzielenie się święconym jajkiem".
W kategorii klas IV – VI pierwsze trzy miejsce zdobyli uczniowie SPO im. Jana Pawła II: Daniela Retsias za recytację utworu Romana Bransteattera „ Przypowieść o narodzeniu", Emma Drevensek, która deklamowała „Suplikacje" Jana Twardowskiego i Julia Pliszka za recytację utworu Karola Wojtyły „Miłość mi wszystko wyjaśniła".
W kategorii klas gimnazjalnych pierwsze dwa miejsca zdobyły uczennice ze SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala: Maria Tankielun za recytację wiersza ks. Jana Twardowskiego „Zdumienia pełna" oraz Gabriela Trepka za wiersz ks. Jana Twardowskiego „Anioł Stróż". Trzecie miejsce jury przyznało Julii Skoczeń ze SPO. im. Jana Pawła II za utwór Anny Kamieńskiej „Prośba..."
Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienia dla dwóch uczniów SPO. im. Jana Pawła II: Patryka Wilgockiego i Przemysława Miśkowiec. Daniela Retsias z tej samej szkoły otrzymała nagrodę ufundowaną przez panią dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II – Marylę Majchrzak.
Laureatom zostały wręczone pamiątkowe statuetki, a wszystkim uczestnikom finału dyplomy i zakładki do książek. Wszyscy uczestnicy zostali też gościnnie podjęci przez Radę Rodziców SPO im. Jana Pawła II.
Na zakończenie konkursu głos zabrała p. dyrektor Maryla Majchrzak, która pogratulowała laureatom oraz wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, jak również nauczycielce - pani Katarzynie Sobolewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.