Zakończenie roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia

akademia 2Akademię na zakończenie roku szkolnego w niedzielę 9 lipca 2017 r. rozpoczęto hymnem szkoły poświęconym naszemu Patronowi. Ojciec proboszcz przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie panią Konsul - Grażynę Karubin. Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak wręczyła nagrody wzorowym uczniom. Z rąk pani Konsul laureaci I etapu XIII edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech odebrali okolicznościowe dyplomy.
Klasa III gimnazjum żegnała się ze szkołą składając ślubowanie i przyrzekając wiernie służyć Bogu i być wiernymi ojczystym korzeniom. Wychowawczyni pani mgr Maria Sobolewska podziękowała uczniom za czynny udział w życiu szkoły. Pani dyrektor i ojciec proboszcz ze wzruszeniem podkreślali wagę kształcenia młodych Polaków.
Część artystyczna w sposób wesoły pokazała ananasy szkolnych klas. Na tle kolorowej łąki - pięknej dekoracji pani Agnieszki Oćwieja, oglądaliśmy szkolnych „męczenników” i „geniuszy”. Piosenki zaśpiewali donośnie najmłodsi z towarzyszeniem pana mgr. Karola Janiszka.
Pani dyrektor, co roku wnikliwie i serdecznie, wyławia tych ludzi, którzy z oddaniem służą swoją społeczną pracą, talentami i życzliwością naszej szkole.Tym razem okoliczności były wyjątkowe. Z naszą placówką żegnali się państwo Joanna i Władysław Wojtyłowie. Za ofiarną, wieloletnią służbę, słowa wdzięczności do przewodniczącej Rady Rodziców i Jej męża skierowała p. Maryla Majchrzak. Nie obyło się bez łez, choć jak pięknie odśpiewał mało jeszcze znany - ale bez wątpienia wspaniały chór „Coś się kończy, coś się zaczyna...”