Inauguracja roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

rok szkolny h16 września 2017 r. uroczystą Mszą św. społeczność Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II rozpoczęła nowy rok szkolny i katechetyczny. Eucharystii przewodniczył ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki. Towarzyszył mu ojciec mgr Rafal Nowak. Słowo Boże odczytała dyrektor Szkoły pani mgr Maryla Majchrzak. Bardzo licznie zgromadzeni w kaplicy uczniowie, rodzice i nauczyciele z uwagą wysłuchali opowieści o talentach i historii przytoczonej przez ojca proboszcza nakazującej jak najpiękniej, najrzetelniej i najuczciwiej wykonywać powierzone nam zadania, gdyż czynimy je dla siebie.
Po udzielonym błogosławieństwie i poświęceniu tornistrów z przyborami szkolnymi dzieci udały się do klas, gdzie wspominały wakacje, poznawały nowych kolegów i nauczycieli.
Otoczeni mądrymi pouczeniami i życzliwością uczniowie weszli w nowy 2017/2018 rok szkolny.