Delegacja uczniów SPO im. Jana Pawła II oddała hołd Powstańcom Styczniowym na monachijskim Starym Cmentarzu Południowym.

Dzieci na cmentarzu aOd wielu lat uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II opiekują się mogiłą Powstańców Styczniowych na Alter Südfriedhof.
W sobotę, 21 października 2017 r. delegacja uczniów wraz z nauczycielką p. Marią Sobolewską udała się na cmentarz, gdzie z pomocą rodziców uporządkowali terenu wokół grobu, oczyścili i umyli granitowy pomnik. Dziewczynki i chłopcy złożyli wykonany przez p. Genowefę Bialkovski wieniec i zapalili znicze. Tworząc krąg odmówili wspólnie modlitwę za polskich bohaterów. „Wieczny odpoczynek...,” towarzyszył również przywołaniu postaci śp. pana Andrzeja Dalkowskiego, który troszczył się o polskie miejsca pamięci na ziemi niemieckiej i śp. pana Profesora Piotra Małoszewskiego - dyrektora i przyjaciela Szkoły. Pracy, modlitwie i przypomnieniu wielkich rodaków towarzyszyła zaduma i piękna pogoda.